Workbook

Expertise

Recruiter

Loopbaancoach

Arbeidsmarktspecialist

Talentmanager

HR Projectleider

Procedures voor personeelswerving, -selectie en -beloning

Laptop computers

Smart phones

Google

LinkedIn

Email software

Microsoft Outlook

Rijbewijs B

Rijbewijs C/C1

Summary

Arbeidsmarktspecialist met de focus op werving, ontwikkeling en behoud van talent.

Mijn passie zit hem in het herkennen van talent, het ontwikkelen van competenties met als doel mensen zo optimaal Read more...

Level

Status

Skills

Personal skills

Skill keywords


Show more+

Impression

Experience

Opleiden van logistiek en chauffeurstalent met baangarantie

  • ORGANISATION Stroomopwaarts
  • |
  • Type Profit
  • |
  • Size 1-50
  • |
  • Sector Logistiek
Description
Situation

Kandidaten werven die interesse hebben om of bij te scholen tot logistiek en chauffeurs talent. Na bijbrengen, trainen & coachen van competenties deze talenten vervolgens zo optimaal mogelijk in te zetten op de arbeidsmarkt. Doelgroep WWB en bedrijfsleven

Task

Passie voor logistiek

Activity

Ontwikkelen van talent om vervolgens vraag en aanbod beter te kunnen matchen

Result

50 deelnemers opgeleid / omgeschoold en begeleid naar werk dat optimaal past waardoor talent met plezier presteert!

Qualification

Holland College - De Lier

MTUS (handel en economie) - Middelbaar beroeps